Dobře zpracovaný projekt je základním stavebním kamenem efektní okrasné zahrady. Pokud od nás budete požadovat projekt vaší budoucí zahrady, vše se bude odehrávat přibližně následujícím postupem:

  • Osobní návštěva projektanta u vás na pozemku - projektant veškeré zamýšlené prostory vyfotí, změří a získá sám pro sebe prostorovou představu.
  • Popíšete nám vaše představy, v jakém stylu chcete zahradu zpracovat, které prvky nechcete nebo naopak vyžadujete. Domluvíme se rovněž na požadovaných zónách, se kterými musí být v projektu počítáno (altánek, prostor pro psa, studna, opékadlo atd).
  • Vytvoříme vám dvě odlišné ručně kreslené základní skicy, které zakreslují přibližný vzhled záhonů a veškerého příslušenství okolo (dům, ...). Z těchto varianta vyberete směr, kterým se další projekce bude ubírat.
  • Tato vybraná varianta se dále začne vypracovávat ve vizualizačním programu, jehož výstupem jsou již 3D scény vaší budoucí zahrady. Ve vizualizačních scénách již rostou stromy, kvetou květiny a objevují se zde podrobné detaily všech zákoutí.
  • Během společné schůzky vše probereme a zapracujeme vzniklé poznámky, připomínky a detaily.
  • V závěru od nás obdržíte veškerou potřebnou dokumentaci - publikaci obsahující seznam rostlin, detailní osazovací plán, 3D náhledy projektu.
  • Tímto část projektu končí. V případě vašeho zájmu můžeme přidat i cenovou nabídku na dodávku všech potřebných sazenic nebo na kompletní realizaci zahrady. V případě realizace vlastními silami nezapomeňte rovněž na závlahový systém, který vám rovněž můžeme pomoci realizovat.

V případě zájmu o projekt zahrady nás neváhejte kontaktovat.


Ukázka 3D vizualizací projektu


Cena projektu zahrady (návrh)

Cena se typicky určuje podle velikosti pozemku a náročnosti terénních úprav.

Pozemek do celkového převýšení 1 metr:

400 - 700 m2   7.900,- Kč
700 - 1200 m2   9.900,- Kč
1200 - 2000 m2 11.900,- Kč

U pozemků větších či menších rozměrů je cena projektu dle náročnosti. Při převýšení pozemku více než 1 m cena dle náročnosti terénní modelace.

Při realizaci kompletní zahrady projekt zdarma!